D-faktor – de mørke sider af menneskets personlighed

Siden “den mørke triade” (læs mere her) først blev beskrevet, er overlappene mellem de forskellige såkaldt “mørke personlighedstræk” blevet undersøgt yderligere. En dansk forsker på Københavns Universitet, Ingo Zettler har i samarbejde med to tyske forskere, Morten Moshagen og Benjamin Hilbig, undersøgt disse mørke træk og fundet, at der synes at være tale om en fællesnævner nedenunder de forskellige måder, som trækkene kommer til udtryk på. Fællesnævneren kalder de “D-faktor”, den mørke faktor.
Alle mørke personlighedstræk kan ifølge dem spores tilbage til den underliggende D-faktor.
Jeg forstår det som rodsystemet under en mørk plante. D-faktoren giver næring til de forskellige adfærdsformer.

 

dias6

 

 

Egennytte

Fælles for de mørke træk er en tendens til at fokusere på egne behov på bekostning af andres behov. En stræben efter at øge nytteværdien, som forskerne kalder det, for sig selv og dette uden hensyn til andre mennesker. Nytteværdi kan dreje sig om nydelse, magt, status, penge, fornøjelse osv. I nogle mere ekstreme tilfælde vil nogle af disse mennesker opleve nytteværdi i form af nydelse ved at påføre andre lidelse.
Adfærden ledsages og understøttes af en tænkning, der retfærdiggør den. Dvs. de er i stand til at opretholde et positivt selvbillede, selvom deres adfærd er skadelig for andre. Nogle af disse mennesker ser sig selv som overlegne og andre som underlegne, hvorfor deres egne behov er vigtigere end andres. Andre retfærdiggør deres adfærd med forestillinger om, at livet er en konkurrence og at det vigtigste er at vinde (hvem talte om at læse Darwin som djævlen læser biblen?).

 

definition-af-dMoshagen, M., Hilbig, B. E., & Zettler, I. (2018).

 

 

De mørke træk

De træk, der indgår i undersøgelsen af D-faktor er:

Egoisme – overdreven optagethed af egen fordel på bekostning af andre og fællesskabet
Machiavellisme – manipulerende, afstumpet holdning om at målet helliger midlet
Mereværdsfølelse– gennemgående holdning om at man er bedre end andre og fortjener bedre behandling
Selvpromovering– ønske om at forøge og synliggøre egen status i sociale og økonomiske sammenhænge
Narcissisme – overdreven selvoptagethed, tendens til selvophøjelse og et ekstremt behov for opmærksomhed fra andre
Ondsindethed – destruktivitet og vilje til at påføre andre skade – også selvom det går ud over en selv
Psykopati – impulsivitet samt mangel på empati og selvkontrol
Sadisme – ønske om at påføre andre psykisk eller fysisk lidelse for egen fornøjelses skyld
Skruppelløshed – generel tendens til at være samvittighedsløs og uden moralske kvaler
(kilde: Moshagen, M., Hilbig, B. E., & Zettler, I. (2018)).

Et vigtigt fund i undersøgelsen var, at hvis man ligger højt på ét mørkt træk, er der stor sandsynlighed for, at man også ligger højt på et eller flere af de andre mørke træk. Netop fordi de mørke træk synes at have denne fællesnævner, D-faktoren.

 

 

Hvis du, når du læser dette, tænker “gad vide, hvor højt jeg selv ligger på D-faktoren”, så får du lige et link til en online-test, som måler netop D-faktoren. Det er en online, anonym undersøgelse og indtil dato har godt og vel 193.000 besvaret spørgsmålene. Læs betingelserne, inden du svarer.

Online test

 

 

Måske vil du også være interesseret i disse indlæg:

Den mørke triade.

Er din kæreste eller date narcissist? Kend de 8 advarselstegn.

Livet med en narcissistisk partner.