EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR er en evidensbaseret metode til behandling af PTSD (Post traumatic Stress Syndrom).

EMDR blev udviklet af psykolog Francine Shapiro tilbage i slutningen af 1980’erne. Siden er der blevet udført en stor mængde forskning i effekten af EMDR og denne har ført til, at både WHO og den amerikanske psykologforening anbefaler EMDR som behandlingsform for mennesker med PTSD (du kan læse om PTSD her).

 

Kvinde modtager EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapy.

 

Hvad går EMDR ud på?

EMDR hjælper klienten med at bearbejde og integrere traumatiske hændelser.
Ubearbejdede traumer bliver trigget af ting, der minder klienten om den traumatiske hændelse. Det kan give anledning til invaderende symptomer såsom flashbacks. Disse ledsages af ubehagelige følelser og kropslige reaktioner, som matcher de følelser og kropsfornemmelser, der var til stede under selve traumet.

I EMDR benytter terapeuten såkaldt “bilateral stimulering” i form af øjenbevægelser samtidig med, at klienten tænker på den traumatiske hændelse. Den bilaterale stimulering kan også ske med lyd eller berøring. Ved berøring vil det ofte være klienten, der selv udfører stimuleringen, f.eks. ved at tappe på skiftevis højre og venstre ben. I nogle tilfælde kan der anvendes lyd til den bilaterale stimulering.

Denne bearbejdning får gradvist mindet om den traumatiske hændelse til at falme. De fleste af mine klienter beskriver, at hændelsen fremstår mindre tydelig, mere fjern. De kan stadig godt huske, hvad der er sket. Men de kan ikke længere mærke de følelser, der tidligere plagede dem, når de tænkte på traumet.

Behandlingen har desuden fokus på de negative tanker eller overbevisninger, som traumet har medført. F.eks. tanker om, at man selv var skyld i traumet eller at man er skadet, ikke er god nok, stadig er i fare, ikke kan beskytte sig selv osv.
Sådanne negative overbevisninger ændrer sig i løbet af behandlingen og erstattes af mere realistiske og behagelige tanker og forståelser af den traumatiske hændelse og en selv.

 

Hvordan foregår EMDR?

EMDR består af 8 faser. I de første faser arbejder terapeut og klient sammen på at afdække, hvilken problemstilling og hvilke hændelser, behandlingen skal fokusere på samt hvilke triggere, klienten oplever og målene for behandlingen.
Klienten forberedes grundigt på selve bearbejdningen. Afhængigt af den enkelte klients behov, vil terapeuten inden bearbejdningen styrke klientens ressourcer, herunder evnen til at kunne berolige sig selv.

Selve bearbejdningen tager udgangspunkt i et aftalt sted i traumet og undervejs kommer klienten i kontakt med forskellige elementer af hændelsen.  Både billeder og andre sanseindtryk, tanker, følelser og kropsfornemmelser. Terapeuten hjælper klienten med at ubehaget ikke bliver for intenst.
Gradvist aftager ubehaget, både følelsesmæssigt og kropsligt. Hændelsen begynder at blive interegreret med andre erindringer og klienten begynder at forstå hændelsen og sig selv på nye måder.

Efter bearbejdning af ét eller flere traumer, kan EMDR benyttes til at hjælpe klienten med at håndtere situationer i fremtiden. For nogle kan det handle om, at de gerne vil blive bedre til at sige fra i relationer, eller lære at udtrykke deres behov, eller at gå til eksamen uden at blive overvældet af angst osv.

 

Anvendelsesområder

Traumer:

EMDR er effektivt ift. behandling af traumer, der har givet anledning til egentlig PTSD. Det kan f.eks. være ulykker, overgreb, overfald, naturkatastrofer eller lign. Der kan være tale om et enkelt traume eller om multible traumer. Multible traumer kan give anledning til kompleks PTSD, som du kan læse om her.

Men EMDR kan også anvendes i forhold til ubehagelige oplevelser, som ikke har ført til PTSD. Oplevelser, som alligevel negativt påvirker f.eks. selvfølelse og den måde, klienten indgår i relationer på.
Det kan være f.eks. oplevelser med omsorgssvigt i opvæksten eller ubehagelige erfaringer fra parforhold.

Angst:

EMDR kan også med fordel anvendes til behandling af forskellige former for angst.

Fobier:

EMDR er også effektivt til behandling af fobier. Det kan være fobier for højder, vand, slanger eller andre dyr, for bestemte genstande, for lukkede rum, for at flyve m.m.

Tilknytningsvanskeligheder hos voksne

Endelig kan EMDR også indgå i et terapiforløb med fokus på tilknytning. Læs mere om tilknytning hos voksne her og her.
Dels kan metoden bruges til at bearbejde erfaringer fra tidlige relationer til de nærmeste omsorgspersoner. Dels kan suppleres med “Ideal Parent Figure” (IPF). IPF hjælper klienten med at opbygge en tryg indre tilknytningsfigur.

 

Udtalelse fra klient efter gennemført EMDR-behandling:

“Da Malene fortalte om behandlingen EMDR, tænkte jeg: “hvad er det for noget hokus pokus”, men da jeg fik behandlingen EMDR, vil jeg sige, at det er en meget behagelig og effektiv behandling. Ens traume som har fyldt så meget, virker lige pludselig så fjernt”.
(Kvinde 40 år).

Hvis du er interesseret i et forløb hos mig, kan du kontakte mig på tlf. 28 66 00 08.