Seksuelle traumer Archives - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Archive for Seksuelle traumer

Grooming trin 7 – kontrol af relationen

Grooming trin 7 – kontrol af relationen

Kontrol af relationen Krænkeren er afhængig af, at barnet ikke afslører overfor andre, hvad han udsætter det for. Derfor anvender han forskellige strategier, for at afholde barnet fra at søge hjælp og støtte fra andre. Mange krænkere nyder desuden den kontrol, de på denne måde kan udøve over barnet. I de fleste tilfælde kontrollerer krænkeren […]

Continue reading →

Grooming – trin 6: initiering af seksuel kontakt

Grooming – trin 6: initiering af seksuel kontakt

Krænkeren indleder seksuel kontakt gradvist: På et tidspunkt, inden krænkeren indleder den egentlige seksuelle kontakt, vil han gøre de første fysiske kontaktforsøg. Det sker på basis af de indledende manøvrer (trin 1 – 5) og foregår via desensitivering af barnet. Han vil ofte begynde med at berøre barnet på en ikke-seksuel måde, f.eks. på armen. […]

Continue reading →

Grooming – trin 5. Hemmelighed

Grooming – trin 5. Hemmelighed

Krænkeren er optaget af at sikre, at barnet ikke afslører, hvad han udsætter det for. Han vil prøve at få barnet til at holde det som en hemmelighed mellem dem. Han kan benytte forskellige strategier. F.eks. kan han fortælle barnet, at ”andre ikke vil bryde sig om det, andre ikke vil forstå det, andre vil […]

Continue reading →

Grooming trin 4 – isolation af barnet

Grooming trin 4 – isolation af barnet

Grooming trin 4 – isolation af barnet: Krænkere ved, at de overgreb, de begår på børn, er ulovlige. De ved også, at hvis andre, mere normale, voksne så dem forgribe sig seksuelt på et barn, ville disse voksne gribe ind og beskytte barnet. Et almindeligt element i krænkeres grooming er derfor, at de isolerer barnet. […]

Continue reading →

Grooming trin 3 – introduktion af et kunstigt “vi”.

Grooming trin 3 – introduktion af et kunstigt “vi”.

Grooming trin 3. Når krænkeren har udset sig et eller flere børn og har etableret kontakt og iscenesat sig selv overfor barnet og dets omgivelser som harmløs eller ligefrem som hjælpsom, begynder han at uddybe kontakten til barnet. Han prøver at spille en rolle i barnets liv, at komme tættere på det. Det sker ved, […]

Continue reading →

Grooming – trin 2: etablering af tillid og adgang

Grooming – trin 2: etablering af tillid og adgang

Krænkeren forbereder overgreb via tillid og adgang Når krænkeren har udset sig et eller flere børn, som han vil lave overgreb på, går han i gang med at forsøge at skabe en form for kontakt, der kan fungere som en ramme for overgrebene. Det er ikke, som mange måske tror, en ramme af trusler, tvang […]

Continue reading →

Grooming – trin 1: identifikation af muligt offer

Grooming – trin 1: identifikation af muligt offer

Krænkeren indleder sin grooming med at udse sig et offer. Som beskrevet i introduktionen til grooming (læs her) er der en række trin i grooming. Det første er identifikation af et muligt offer. De næste trin vil jeg beskrive hen over efteråret. Alle kan i princippet blive offer for seksuelle overgreb. Men ofte udser en […]

Continue reading →

Grooming

Grooming

Grooming er betegnelsen for de typer af adfærd, som en krænker udfører, for at få adgang til at lave overgreb på et barn. Grooming har til formål at vinde barnets tillid samt at forhindre det i at afsløre de seksuelle krænkelser overfor omverdenen. (Nedenfor omtales krænkeren som en mand, men det kan naturligvis også være […]

Continue reading →