Psykolog Frederiksberg & KBH | Behandling af seksuelle traumer

Seksuelle traumer

Seksuelle traumer omfatter både overgreb mod børn og voldtægt af voksne og det hører desværre ikke til sjældenhederne i vores samfund. Kun en lille del anmeldes til politiet. Mørketallet er naturligvis ikke kendt, men der er enighed om, at omfanget af seksuelle overgreb og af voldtægt er væsentligt større end det, som statistik over anmeldelser giver indtryk af.

Anmeldte overgreb:

Men lad os bare lige kigge på antal anmeldelser først. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2015 anmeldt 2.407 tilfælde af seksualforbrydelser i Danmark. Det tal inkluderer 453 tilfælde af voldtægt og 429 tilfælde af overgreb mod børn samt 1.423 tilfælde af blufærdighedskrænkelse.
Forbrydelserne fordeler sig kønsmæssigt skævt. Der er ca. 10 gange flere kvinder end mænd, der udsættes for seksuelle krænkelser.

500_f_64067853_zuuqf8bfxp8tlixgqjy0xyrq9cqwtu2s

 

Mørketal:

Men der begås langt flere seksualforbrydelser i Danmark end anmeldelsesstatistikken indikerer. Nogle vurderer, at der begås 4.200 voldtægter om året, mens andre vurderer, at der snarere er tale om et sted mellem 5.000-10.000.

Antallet af børn, der udsættes for seksuelle overgreb er ligeledes svært at få et præcist tal på. Der har været forskellige undersøgelser gennem årene, som har forsøgt at afdække hvor mange, der rent faktisk udsættes for overgreb og som med al anden forskning, giver forskellige undersøgelsesmetoder og -designs forskellige tal.

Jeg vil fremhæve to undersøgelser, som kan give et indtryk af omfanget af overgreb mod børn. Den første er dansk og udført af Statens Institut for Folkesundhed i 2009. De spurgte i en anonym spørgeskemaundersøgelse knap 4.000 unge 9. klasses elever om oplevelser med seksuelle overgreb.  22% af pigerne og 5% af drengene havde været udsat for overgreb enten fra jævnaldrende eller fra voksne.

I en undersøgelse udført af det amerikanske justitsministerium i år 2000, fandt man en livstidsprævalens for seksuelle overgreb på 1 ud af 6 for kvinder og 1 ud af 33 for mænd. Dvs. den inkluderer overgreb, begået i barndommen såvel som overgreb på voksne..

Helt overordnet synes der således at være tale om, at ca. 15-20% af alle kvinder og 3-5% af mænd har været udsat for seksuelle overgreb på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er altså en kæmpe problem i vores samfund. I gennemsnit vil hver 5 af de kvinder, du støder på i løbet af dit liv, bære rundt på seksuelle traumer. Og hver 5. barn i en klasse har været udsat for overgreb! Det er alvorligt og uhyggeligt, at vi ikke er bedre til at tage vare på så sårbar en gruppe i vores samfund!

 

Tabu:

Seksuelle overgreb er omgivet af megen skam og tys-tys. Først indenfor de senere årtier er det begyndt at blive tydeligt, hvor skadeligt overgreb er. Det er ikke en mindre forbrydelse, selvom strafferammen i Danmark signalerer det. Det har alvorlige konsekvenser for offeret eller overleveren, som jeg foretrækker at kalde vedkommende.
Både voldtægt og overgreb mod børn er social tabu. Vi foretrækker at forsøge at undgå at tænke på, at det finder sted. Vi bilder os selv og hinanden ind, at det kun sker sjældent. Vi forfalder til at give de udsatte skylden eller på anden måde bortforklare det uhyggelige faktum, at der findes mange i samfundet, der begår overgreb. Mennesker, der påtvinger sig adgang til andre menneskers kroppe og ikke respekterer andres helt grundliggende grænser og rettigheder. Mennesker, der tænder på at se den andens fortvivlelse, lidelse, skam og magtesløshed. Mennesker, der føler sig magtfulde og betydningsfulde, når de får andre til at lide. Vi bryder os ikke om at tænke på, at dette ikke begås pga. uvidenhed eller misforståelser. Eller at nogle af de mennesker, vi har i vores omgangskreds, for ikke at tale om i vores familier, kan tilhøre denne kategori.
Det er for voldsomt og for smertefuldt at se sandheden i øjnene. Så vi bagatelliserer og bortforklarer. Vi tillader os at have en straframme for overgreb, som kun føles som endnu en krænkelse for overleveren. Vi går så langt som til seriøst at drøfte overleverens egen andel i overgrebet. “Gik hun nu ikke i en lidt for kort nederdel?” Eller “var hun ikke også lidt flirtende?”. Vi skriver 2017 og vores mangel på forståelse og erkendelse er skæmmende.

 

Konsekvenser:

Overgreb har konsekvenser for overleveren. De seksuelle traumer viser sig b.l.a. i form af PTSD. Andre skader er mere skjulte. Du kan læse mere om de umiddelbare konsekvenser og senfølgerne efter voldtægt på denne side.

 

 

Jeg vil om ikke så længe tilbyde en folder om
håndtering af flashbacks, som du vil kunne bestille som fil.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem