Hvad er en narcissist? Vi hører ofte betegnelsen brugt i daglig tale om nogen, der er selviske og har høje tanker om sig selv. Men der er flere lag i den narcissistiske personlighed.
Narcissisme er en personlighedsforstyrrelse. Det er ikke noget, personen kan “vokse fra”. Du kan ikke ændre på dette hos personen. Det er personlighedsstrukturen, der er skruet sammen på en måde, der påvirker alle eller de fleste livsområder for vedkommende. Ikke mindst påvirker de hans (eller hendes) relationer til andre mennesker. Narcissisten vil ofte lide mindre under sin forstyrrelse end hans omgivelser. Han bruger nemlig andre mennesker til at regulere sig selv med.

Under overfladen

Narcissisten har brug for at blive forsynet med bekræftelse udefra. Det holder hans grandiose boble af selvværd kunstigt opblæst. Krænkelser og fravær af beundring er farlige for ham, for de truer med at punktere boblen, så han falder sammen ned i utilstrækkelighedsfølelser, som han for enhver pris vil søge at undgå. Den kunstigt oppustede selvfølelse udgør et falsk selv og beskytter ham mod det, han frygter mere end alt andet: at finde ud af, at han ikke er god nok som han er. At andre vil dømme ham uduelig, utilstrækkelig, lille og ubetydelig osv.

Et spektrum

Narcissisme som personlighedsforstyrrelse befinder sig på et spektrum fra den grandiose narcissist til den ængstelige narcissist. Den grandiose narcissist har en mere stabil struktur og kan lettere opretholde sit såkaldt “falske selv”. Den ængstelige narcissist kommer lettere i kontakt med den underliggende utilstrækkelighedsfølelse. Sidstnævnte opsøger oftere terapi og fremtræder ikke så åbenlys narcissistisk som den mere grandiose type.

Narcissist eller psykopat?

Der ser ud til at være en glidende overgang fra den grandiose narcissist til psykopaten, via det, vi kalder “malign narcissisme”. De to har mange lighedspunkter og bliver ofte forvekslet. Ingen af dem er rare at date eller være i en nær relation med. Psykopaten er ikke interesseret i og ej heller afhængig af andre menneskers beundring. Han er primært interesseret i relationer til andre mennesker i det omfang, han kan få noget ud af dem. Til det formål vil han manipulere og spille den rolle, som han tror vil få den anden til at gøre det, han ønsker. Psykopaten keder sig nemt og har brug for intense oplevelser for at holde kedsomheden på afstand. Det fører nogle af dem til at begå kriminalitet. Narcissisten har ikke samme behov for at der skal ske noget spændende.
Jeg vil på et senere tidspunkt skrive mere om psykopati.

 

 

narcissos

 

De følgende 8 tegn skal ses som mulige advarselssignaler på, at der er tale om narcissisme. Der kan selvfølgelig ikke stilles en diagnose ud fra listen.

 

 1. Han er meget sårbar overfor krænkelser

  Han opfatter oftere end andre mennesker andres adfærd som krænkende. Hvis f.eks. nogen springer ham over i en kø eller afbryder ham eller afviser hans tilnærmelser, vil det i mange tilfælde føles krænkende for ham. Han forventer, at andre støtter hans falske selv ved at beundre ham og bekræfte hans opfattelse af at være noget helt særligt. Ethvert anslag mod dette unuancerede og urealistiske selvbillede, opleves som en trussel og mødes med vrede eller devaluering.

 2. Han kan reagere med intens vrede

  Oplevede krænkelser kan vække hans raseri, som kan synes helt ude af proportion med situationen.

 3. Han er selvovervurderende

  Ikke alle narcissister er lige åbenlyst pralende. Men under overfladen opfatter de sig selv som helt specielle og særlige. De er særligt gode til både dette og hint. Hvis du stiller spørgsmålstegn ved det, vækker det deres raseri.

 4. Han idealiserer

  Særligt i begyndelsen af en relation med en narcissist vil han idealisere partneren. Han er jo i sin selvforståelse så ekstraordinært fantastisk, at han kun kan være sammen med andre, der er lige så fantastiske. Ved at idealisere dig forstærker han sin følelse af at være speciel. Men han ser dig ikke som du er eller som et selvstændigt individ. Han projicerer sine grandiose forestillinger over på dig, så du bliver som en forlængelse af hans egen grandiositet. Sammen er I endnu mere fantastiske. Hvis du har lavt selvværd, kan dette være meget forførende at opleve.

 5. Han devaluerer

  Når du begynder at vise dig som et selvstændigt individ med egne ønsker og behov, som er forskellige fra hans og især når du udtrykker utilfredshed med noget, han gør, kan han kun beskytte sit grandiose selv ved at devaluere dig. Kritik er for ham en alvorlig trussel mod hans selvfølelse, for under overfladen af grandiositet lurer hele tiden angsten for intet at være værd. Der er ikke plads til nuancer i hans selvbillede og ej heller i hans indre billeder af andre mennesker. Enten er du perfekt og fantastisk eller også er du umulig, dum, håbløs og naturligvis helt uværdig til at være sammen med en person på hans niveau. Han kan svinge imellem idealisering og devaluering. Hvis ikke du selv når at gå først, vil han afslutte forholdet med devaluering. Ja, selv hvis du vælger at forlade ham, vil han til de efterfølgende kærester beskrive dig i devaluerende termer. Lyt derfor nøje til, hvordan han beskriver sin eks-kæreste/eks-kone.

 6. Han er selvoptaget

  Da han ikke har udviklet evnen til at indgå i gensidigt givende, nære relationer med andre mennesker, kommer hans relationer altid til at handle mest om ham og hans behov. Det er som om han ikke rigtig forstår, at du kan have andre behov end ham. Det gør det selvfølgelig meget svært for ham at være empatisk med dig og andre mennesker. Måske er han god ved hunde, som jo kun tilbeder deres ejere. Men ægte interesse i dine eller andre menneskers følelser har han ikke, når de handler om andet end beundring af ham.
  Narcissister ligger generelt højt på den såkaldte “D-faktor”, en betegnelse for 9 mørke personlighedstræk. Disse 9 træk afspejler forskellige udtryk for samme underliggende tendens, nemlig at personen søger at “maksimere nytteværdien for sig selv på bekostning af andre”. Dvs. personen forfølger egne behov som det primære, uden hensyn til andres følelser, behov eller til almen moral/normer i samfundet.
  Jeg vil snart skrive mere om D-faktor og den mørke triade. Du vil finde indlægget her på min hjemmeside. Følg med på min Facebookside, hvor jeg annoncerer nye blogindlæg.

 7. Forholdet foregår på hans betingelser

  Han vil ofte have meget svært ved at forhandle og gå på kompromis i et forhold. Hvis han er meget dygtig til at manipulere, og det er ikke alle narcissister, der er det, vil han måske midlertidigt kunne tilsidesætte egne behov for at imødekomme dine. Men kun hvis han forudser, at han kan få noget endnu bedre ud af at vælge denne måde at forholde sig på. Narcissister udnytter andre mennesker til at opretholde deres falske selv. Andre er forsyningskilder, der kan bruges til at pumpe narcissistens selvfølelse op med. Hvis ikke du bidrager til dette, som er narcissistens hovedmotiv for at overhovedet at være i et forhold med dig, vil det true hans selvbillede. Som et forsvar mod at indse, at han måske ikke er så fantastisk alligevel og at det er årsagen til, at du ikke beundrer og ser op til ham som i begyndelsen, tyr han igen til devaluering. Det er ikke ham der er noget galt med. Det er jo klart dig, der er for uintelligent til at forstå, hvor overlegen og ophøjet et væsen, du har haft æren af at være i et forhold med.

 8. Han eksternaliserer ansvar

  Når noget ikke går godt, når han begår en fejl eller der sker noget uønsket, vil du opleve, at han ser det som noget, der ikke skyldes ham. Skylden finder han altid udenfor sig selv. Det var ikke fordi han råbte af personen i raseri, at der opstod en konflikt. Nej, det var fordi den anden person var så urimelig og respektløs, at han selvfølgelig blev vred. Det er heller ikke hans skyld, hvis han er dig utro. Det er naturligvis din skyld, fordi du absolut skulle rejse væk i 2 uger og ikke kunne være til rådighed for ham seksuelt som han havde brug for.

 

Hvis du kan genkende nogle af disse mønstre i dit eget parforhold, kan man ikke konkludere, at din partner nødvendigvis har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Man kan ikke stille diagnoser ud fra en liste som denne.
Men hvis din partner i udpræget grad har en type adfærd som beskrevet ovenfor, kan det gøre samlivet meget vanskeligt. Du vil som partner opleve at du begynder at tvivle på din egen virkelighedsopfattelse.
Det kan være meget vanskeligt at forlade en sådan partner og selv efter du har afsluttet et sådant forhold, kan du have brug for professionel hjælp i en periode, for at navigere i det følelsesmæssige kaos, du har gennemlevet.
Du er velkommen til at kontakte mig, for at høre om muligheder. Mange klienter vælger at gå i individuel terapi, men der vil i perioder være mulighed for at deltage i en gruppe for kvinder, der har eller har haft en partner med narcissistiske træk.
Læs mere her om livet med en partner, der har stærke narcissistiske træk.

 

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem