Psykoterapi for unge & familier | Frederiksberg | v/Malene Kaae

Psykoterapi – unge og familier

Psykoterapi unge mellem ca. 15-18 år samt deres familier tilbydes samtaler, rådgivning og terapi.

Psykoterapi med unge kan være hjælpsomt f.eks. i forbindelse med konflikter i hjemmet, mobning i skolen, stressreaktioner pga. stort arbejdspres i forbindelse med en ungdomsuddannelse. Eller der kan være tale om, at den unge cutter sig, har udviklet angst eller OCD.

Det er ikke nemt at være ung i dagens samfund og for mange unge kan det kræve noget overvindelse at skulle tale om sine problemer med en fremmed. Især hvis den unge føler, at han eller hun gøres til problemet, der skal fikses.

Unge, der taler med mig, vil opleve at jeg ser på den unges situation som helhed og på, hvordan forskellige forhold i hjemmet, skolen og netværket spiller ind på, hvordan den unge har det. Ud fra dette kan vi sammen få øje på forhold, det kunne være hjælpsomt at ændre på. Det kan evt. ske i samarbejde med den unges familie eller med skolen.

Efter aftale med den unge kan forældrene inddrages, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Der kan da blive tale om en enkelt eller flere familiesamtaler.

Forældre til unge mellem 15-18 år tilbydes desuden forældrerådgivning i de tilfælde, hvor den unge ikke ønsker selv at deltage.

Kontakt mig her for mere information