Psykolog Frederiksberg | Psykolog Malene Kaae | Hypnose

Hypnose

Anvendelsesområder

Hypnose har vist god effekt til behandling af f.eks. angst af forskellig slags samt af søvnproblemer, stress, smerter m.m. Hypnose er også en god hjælp i forbindelse  med rygestop.
Hypnose kan stå alene i nogle tilfælde, som f.eks. ved rygestop. I andre tilfælde kan hypnosen indgå som led i et behandlingsforløb, for at supplere eller forstærke effekten af den øvrige behandling.
Hos mig kan du f.eks. få hypnose i forhold til følgende problematikker:
Angst for at flyve, eksamensangst/præstationsangst og støtte til rygestop samt ved søvnproblemer m.m..
Jeg vil ofte kombinere hypnosen med kognitiv adfærdsterapi.

 hypnose

 

Praktisk om behandling med hypnose

Den form for hypnose, jeg anvender, tilpasses helt specifikt til dig. Det betyder, at vi inden selve hypnosen gennemgår din situation, dine ønsker og vanskeligheder, så hypnosen bliver tilpasset lige netop dig. Hvis du får hypnose som led i et behandlingsforløb, foregår denne indledende samtale som en af vores almindelige
sessioner.
Hvis du kun har brug for selve hypnosen og ikke et længere behandlingsforløb, aftaler vi en indledende samtale ca. 1 uge eller mere før selve hypnosen. Jeg vil inden vores næste session tilrette hypnosen med udgangspunkt i vores samtale.
Selve hypnosesessionen varer ca. 60-75 minutter i alt.
Jeg anbefaler, at du optager hypnosen på din telefon og at du efterfølgende lytter til den hjemme i en periode, for at støtte den proces, som hypnosen igangsætter.

Priser:
Indledende samtale á 50 minutter: 950 kr.
Hypnosesession á ca. 60-75 minutter: 1.500 kr.
(inkl. min forberedelsestid til individuel tilpasning af hypnosen inden sessionen).

 

Myter om hypnose

Der hersker mange myter om hypnose. Disse er ikke mindst opstået på baggrund af, at det her i Danmark (endnu) er tilladt med såkaldt ”scenehypnose”. Det er den form for hypnose, som bruges som underholdning og hvor folk hypnotiseres til at opføre sig fjollet og pinligt.
Mange er derfor bange for, at de i hypnose helt vil miste kontrollen over sig selv og at hypnotisøren kan få dem til at gøre ting, de ellers ikke ville gøre.

Den form for hypnose, jeg anvender, kaldes klinisk hypnose. Det har ikke meget med scenehypnose at gøre.
Du vil ikke miste kontrollen og hverken jeg eller andre hypnotisører kan få dig til at gøre noget, der går imod dine ønsker.
Du vil være bevidst om, hvad jeg siger under hele hypnosen. Du vil blot være dybt afslappet.

Den særlige form for afslapning, som er mulig under en hypnose, kaldes trance.
Det er en bevidsthedstilstand, hvor hjernen i særlig grad er modtagelig overfor ny læring. I den tilstand modtager du de suggestioner, som vi sammen er blevet enige om.
Hypnosen kan ikke stå alene. For at opnå de ændringer, du ønsker, er du nødt til at foretage ændringer i din dagligdag. Hypnosen kan være en god støtte for dig i processen, men du er også nødt til selv at være motiveret for at foretage de nødvendige forandringer. F.eks. hvis du vil stoppe med at ryge, bliver du nødt til at ændre på nogle vaner, som f.eks. at erstatte rygningen med noget andet, som opfylder en lignende funktion for dig. Hypnosen kan gøre disse ændringer nemmere at gennemføre.

 

Hvis du er blevet nysgerrig på hypnose og vil høre mere, er du velkommen til at kontakte mig enten:

pr. mail: kontakt@psykolog-frederiksberg.dk

eller

pr. telefon: 28 66 00 08

 
Du kan læse om andre muligheder for behandling på følgende sider:

Behandling af traumer.

Behandling af problemer med nærhed og grænser i nære relationer.

Behandling af problemer med vrede.

 

Du kan også læse om psykologfaglige på min blog, som du finder her.