Psykolog Malene Kaae - Psykolog Frederiksberg & København

Erfaring

Erfaring

De første ca. 7-8 år som psykolog arbejdede jeg på psykiatriske afdelinger, hvor jeg fik et grundigt kendskab til et bredt spektrum af forskellige typer psykiske vanskeligheder.

Jeg havde patienter i behandling både under og efter deres indlæggelse, foretog psykologiske undersøgelser som led i udredning og diagnostik og superviserede andre psykologer og plejepersonale.

I ½ år var jeg udstationeret på Gentofte Sygehus neurologisk afdeling, for at tilegne mig viden om neuropsykologiske problemstillinger.

Herefter skiftede jeg til at arbejde med traumatiserede flygtninge i Oasis, behandling- og rådgivning for flygtninge. Under min godt 7 årige ansættelse havde jeg primært lange psykoterapeutiske forløb med traumatiserede mennesker fra mange forskellige lande. Disse mennesker havde ofte oplevet krig, forfølgelse og tortur. Det har givet mig stor erfaring i at behandle traumer samt indsigt i at tale med mennesker fra andre kulturer.

Fra 2013-2016 var jeg ansat i en ungerådgivning for unge mellem 12-18 år og deres forældre.

April 2016 skiftede jeg til et job som behandlingskoordinator i CSM Øst (Center for seksuelt misbrugte).
Den stilling sagde jeg op, for at blive selvstændig på fuld tid. Pr. 1. januar 2019 er jeg nu fuldtidsprivatpraktiserende og tilbyder primært terapi, undervisning og supervision.

Kontakt mig her