Terapiformer Archives - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Archive for Terapiformer

Kognitiv terapi – en introduktion

Kognitiv terapi – en introduktion

Kognitiv terapi – en metode til analyse og ændring af tanker og adfærd, der fører til reduktion af smertefulde følelser som angst, tristhed, vrede m.m. Kognitiv terapi, eller mere korrekt kognitiv adfærdsterapi, blev udviklet i 1960’erne af bl.a. Aaron Beck. Terapiformen har siden vundet stor udbredelse. Det skyldes ikke mindst, at der er forsket ganske […]

Continue reading →

Acceptance and Commitment Therapy – en introduktion

Acceptance and Commitment Therapy – en introduktion

Acceptance and Commitment Therapy  (ACT) – En vej til større psykologisk fleksibilitet. Acceptance and Commitment Therapy, eller ACT, er en moderne form for adfærdsterapi, som blev udviklet af Steven Hayes i 1980’erne. For ca. 10 år kom denne terapiform til Danmark og blev hurtigt populær. Den tilbyder en helt ny terapeutisk tilgang til menneskelig lidelse. […]

Continue reading →