Psykolog Uddannelsesbaggrund - Psykolog Malene Kaae - København

Uddannelsesbaggrund

 

Jeg er uddannet Cand. Psych. ved Københavns Universitet i 1998.

Autoriseret af Psykolognævnet i 2001.

Godkendt specialist i psykoterapi med voksne 2018.

Jeg har taget 3 forskellige psykoterapeutiske uddannelser.

Først en 4 årig uddannelse i psykodynamisk psykoterapi af personlighedsforstyrrelser ved IPPF (Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser).

I 2004-2005 uddannede jeg mig i kognitiv adfærdsterapi ved SAKT (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi).

Senest har jeg i 2012-2014 gennemført uddannelse i narrativ terapi ved Narrativ Praksis.

Foruden disse længerevarende uddannelser har jeg taget en lang række kurser som led i Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse i psykoterapi.

Jeg er desuden uddannet mindfulnessinstruktør/meditationsinstruktør og har anvendt mindfulness i mine behandlinger igennem mere end 10 år. Har selv praktiseret buddhistisk meditation igennem mere end 25 år. Samt i mange år undervist i buddhistisk meditation og psykologi.

Endelig har jeg siden 2006 taget kurser i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt i Medfølelsesfokuseret Terapi.

Kontakt mig her