Psykolog Frederiksberg & København | Behandling af PTSD

Behandling af PTSD

Som du vil kunne læse på mine sider om traumer, PTSD, seksuelle traumer m.m. er de mulige reaktioner og symptomer på traumatisering omfattende og det er derfor nødvendigt at anlægge en tilgang til behandling af traumer, der både retter sig mod den evt. PTSD og mod de mange andre vanskeligheder, som traumatisering kan medføre.

 

there-is-no-7174

 

Indledende fase ved behandling af PTSD

Tryghed:

Inden der tages fat på selve bearbejdningen af den eller de traumatiske oplevelser, vil det ofte være hensigtsmæssigt at fokusere på sammen at etablere en tryg relation. Det, at skulle tale om sine traumatiske oplevelser, kan være skræmmende. Måske tænker du, at du ikke vil kunne holde til det eller at terapeuten vil tænke noget negativt om dig. Derfor prøver jeg så godt jeg kan at gøre det til et trygt rum for dig, hvor du ved, at det du deler med mig ikke bliver bagatelliseret, dømt eller ikke troet på. Det er naturligt, at det kan tage tid at udvikle tillid, når man har oplevet et relationelt traume. Du skal i dit eget tempo have mulighed for at undersøge, om jeg er troværdig og om det føles trygt at dele dine oplevelser med mig.

Håndtering af genoplevelser og alarmberedskab:

I den indledende fase vil der også være fokus på at hjælpe dig med at håndtere dine flashbacks og evt. tendens til at dissociere (læs om dissociation her).
Hvis du er i forhøjet alarmberedskab, vil vi arbejde på at nedbringe det. Vi kan inddrage mindfulnessøvelser, vejrtrækningsøvelser og andre øvelser til selvberoligelse.

I den indledende fase af behandlingen kan det nogle gange være hjælpsomt at arbejde med at gøre det nemmere for dig at håndtere dine følelser generelt. Det kan også være hjælpsomt at arbejde henimod, at du bliver mere medfølende med dig selv, inden vi går i gang med selve bearbejdningen af dine traumer.

 

Sekundære fase med bearbejdning af den traumatiske oplevelse

PTSD består som beskrevet af 3 kernesymptomer: intrusioner i form af flashbacks og/eller mareridt + forhøjet alarmberedskab + undgåelsesadfærd.
Undgåelse af alt, der minder om traumet, vedligeholder genoplevelserne. Ja, du læste rigtigt. Hver gang, du skubber erindringerne væk, skaber det en naturlig modbevægelse. Ligesom et pendul. Du skubber til pendulet og det svinger væk. Men det vil på et eller andet tidspunkt nødvendigvis svinge tilbage.

Derfor er det centralt at fokusere på undgåelsesadfærden, hvis man vil reducere flashbacks og mareridt.
Det foregår vha. eksponeringsterapi.

Der findes 2 veldokumenterede eksponeringsterapier, som begge har vist gode resultater i behandling af PTSD.
Den ene hedder Prolonged Exposure eller PE i forkortelse. Den anden er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Hos mig kan du få behandling med begge metoder. Vi aftaler sammen, hvilken metode, der vil fungere bedst for dig.

Prolonged Exposure

Jeg har arbejdet med metoden siden 2008 og underviser og superviserer andre psykologer i brugen af metoden.
Prolonged Exposure indebærer, at man på systematisk vis bearbejder den eller de traumatiske oplevelser et ad gangen. Der indgår flere elementer i PE. Først får du grundig introduktion til metoden og hjælp til at forstå din PTSD. Så går man i gang med de 2 typer eksponering, som er omdrejningspunktet i PE. In vivo-eksponering og forestillet eller imaginær eksponering. Desuden arbejdes med de tanker og konklusioner om dig selv, andre mennesker og om verden, som var til stede under og efter traumet.

Du kan læse nærmere om Prolonged Exposure her.

EMDR

EMDR er ligesom Prolonged Exposure en meget effektiv og evidensbaseret metode til behandling af PTSD. EMDR kan desuden anvendes ift. en række andre vanskeligheder, f.eks. fobier og angst.
EMDR kan du læse mere om på denne side.

 

Behandling af mareridt med IRT

PE og EMDR reducerer/fjerner dine flashbacks. Effekten vil i de fleste tilfælde sprede sig til også at fjerne dine evt. mareridt. Men hvis du ikke lider af flashbacks, men primært af mareridt, findes der en anden metode, som er særligt effektiv ved mareridt. Det er metoden “Imagery Rehearsal Therapy” eller IRT i forkortelse.

Den indebærer, at vi omskriver dine mareridt til mindre ubehagelige versioner og at du læser den omskrevne version op, inden du lægger dig til at sove. Det ændrer i de fleste tilfælde på dine mareridt. Ofte sker det med det samme og i mange tilfælde ophører mareridtet helt. Undersøgelser har demonstreret, at 70-80% oplever en markant bedring af deres mareridt ved behandling med IRT.
Igennem årene har jeg igen og igen været vidne til, hvordan folk der havde lidt af mareridt i mange år, blev helt fri for mareridt efter bare kort tids behandling med IRT.

 

Afsluttende fase ved behandling af PTSD

Efter traumet er bearbejdet og de voldsomt belastende symptomer er dæmpet eller helt gået væk, kan personen føle noget forvirring. Især ved langvarige, tidlige traumer kan PTSD’en have været en følgesvend i mange år og personen kender ikke sig selv uden PTSD-symptomerne.
Pludselig kan personen mærke sig selv og får adgang til at kunne forfølge egne drømme og ønsker. Nogle lægger helt deres liv om. Andre begynder at dyrke kreative interesser. For andre viser ændringen sig især i deres relationer. De begynder at kunne sætte grænser og det kan være nødvendigt at rydde op i vennekreds osv. De sunde relationer uddybes og de usunde relationer må brydes eller udtyndes. Personen kan have brug for hjælp til at navigere i denne fase, som kan være forvirrende men også berusende. Verden og mulighederne åbner sig og personen er ikke længere styret af at undgå men kan lade sig guide af egne behov og drømme.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem