Psykolog Frederiksberg & København | Kompleks PTSD

Kompleks PTSD

Nogle typer traumer giver mere komplekse vanskeligheder end dem, der beskrives i PTSD-diagnosen. Det gælder, når der er tale om det, vi kalder “komplekse traumer”. Dvs. traumer som enten er sket tidligt i livet eller som har stået på i lang tid, nogle gange mange år. Eller der kan være tale om gentagne traumer, sket på forskellige tidspunkter. Sådanne komplekse traumer giver ofte mere omfattende vanskeligheder end det, der ses ved en almindelig PTSD. I den nye ICD-11, som forventes at udkomme inden længe, er således optaget en ny diagnose ”Kompleks PTSD”, en betegnelse oprindeligt foreslået af den amerikanske psykiater og traumespecialist, Judith Herman i 1992.

Få behandling mod kompleks PTSD

Vi kender endnu ikke den præcise ordlyd i den nye diagnose, men den forventes at se nogenlunde ud som i nedenstående figur.
Se i figuren herunder, hvordan Kompleks PTSD adskiller sig fra almindelig PTSD.

Læg mærke til, hvordan man i Kompleks PTSD OGSÅ skal opfylde kriterierne for PTSD. Hvis ikke disse kriterier for almindelig PTSD er opfyldt, kan man ikke have kompleks PTSD.

kompleksptsd

Som det ses af figuren består Kompleks PTSD af de samme 3 kernesymptomområder, som også ses ved almindelig PTSD og derudover af 3 andre symptomer:

1. Problemer med følelsesregulering

Der ses to typer problemer med at regulere sine følelser. Man kan have den ene type eller begge typer på skift.
Den første er karakteriseret ved intense følelsesreaktioner i situationer, hvor andre mennesker generelt ikke synes at reagere lige så voldsomt. Det tager lang tid at falde til ro efterfølgende. Der kan være en øget sårbarhed overfor at føle sig såret og det kan være svært at styre sin vrede.

Den anden type viser sig som en tendens til at ”lukke ned” følelsesmæssigt. Det kan være svært at mærke glæde og lyst. Når personen kommer i kontakt med noget, der minder om traumerne, kan der opstå det, vi kalder ”dissociation”.
Dissociation vil sige, at man bevidsthedsmæssigt forsvinder lidt eller helt væk fra der, hvor man fysisk befinder sig. Læs mere om dissociation her.

2. Negativt selvværd

Selvopfattelsen er ofte præget tanker om ikke at være noget værd samt af skyld og -skamfølelser.

3. Forstyrrede relationer

Kompleks PTSD indebærer endelig, at ens relationer til andre mennesker, er forstyrrende. Der kan være problemer med at have tillid til andre mennesker. Der kan være en angst for at blive forladt eller for, at partneren er utro. Man kan også have svært ved nærhed og intimitet og have brug for at holde afstand i relationer.
Der er mange, der kan have svært ved at sætte grænser i nære relationer og som har svært ved at passe på sig selv.
Mange komplekse traumer finder sted i relationer til mennesker, der burde være til at stole på. Personer, der bryder éns tillid og det kan få konsekvenser for de senere nære relationer.
Du kan læse mere om den slags problemer med det, vi kalder tilknytning her.

 

OBS: for at opfylde kriterierne for kompleks PTSD skal man også have “almindelig PTSD”. Dvs. man skal OGSÅ opfylde de almindelige kriterier for PTSD, for at kunne have kompleks PTSD.

 

Udredning for PTSD og Kompleks PTSD

Hvis du har mistanke om, at du har PTSD eller måske Kompleks PTSD, tilbyder jeg at foretage en udredning. Udredningen består i et klinisk interview samt brug af rating scales (spørgeskemaer). Kontakt mig for yderligere oplysninger.
Typisk er der brug for 2 udredningssamtaler samt en tilbagemeldingssamtale. Samlet pris ligger typisk på ca. 4.500-6.000 kr. afhængigt af, hvor mange samtaler, der er brug for.

Tilbagemelding sker mundtligt. Der udarbejdes ikke en skriftlig tilbagemelding.

!!!OBS: udredningen er relevant i forhold til planlægning af behandling og mhp. selv at nå til en afklaring. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at diagnosen endnu ikke er implementeret i det offentlige system, da den først kommer med den nye udgave af vores diagnosesystem. Vi ved endnu ikke hvornår.
Dvs. at du ikke vil kunne bruge udredningen ift. jobcenter/kommune.