Psykolog Frederiksberg v/ Malene Kaae | Reaktioner efter voldtægt

Psykologhjælp efter fysisk overgreb

 

Den akutte fase ved fysisk overgreb

Almindelige reaktioner efter voldtægt kan opdeles i den akutte fase og i reaktioner, der først viser sig senere. I den første periode kan du opleve at befinde dig i en tilstand af uvirkelighed. Det er en choktilstand, hvor det ikke helt er gået op for dig endnu, hvad der er sket. I den fase er det almindeligt at tænke: “Det kan da ikke være rigtigt. Den slags sker ikke for mig”. Du kan føle dig som i en tåge og ikke rigtig være tilstede. Du kan opleve, at du ryster og at du får kvalme, evt. kaster op. Du kan overvældes af stærke følelser som frygt og fortvivlelse. Du kan opleve store følelsesmæssige udsving med tristhed og gråd afløst af følelsesløshed. Det kan være svært at koncentrere sig at tænke klart og sammenhængende. Du kan få stærk trang til at vaske dig.

 

Senfølger ved fysisk overgreb

Efter du er kommet igennem den første chokfase, kan der vise sig andre reaktioner. Omfang og art afhænger af, om du har fået hjælp til at bearbejde traumet, hvilken type voldtægt der var tale om og en række andre faktorer.
Selvom du genoptager dit almindelige liv, kan du indeni opleve et følelsesmæssigt kaos med intense følelser, som er svære at rumme.

Mange oplever skam- og skyldfølelser, selvom der ikke er noget at skamme sig over. Det er aldrig din skyld! Nogle føler skam over at være blevet gjort til offer og det kan stå i kontrast til, at de til daglig måske er selvstændige, stærke og kompetente kvinder.
Du er blevet frataget kontrollen og retten til at bestemme over din egen krop og du kan føle, at verden ikke længere er som før.
Du kan opleve at føle dig meget ensom og at ingen rigtig forstår dig og måske bryder du dig heller ikke om at tale om det pga. skam og frygt for den andens reaktion.
Du kan måske også føle dig mere utryg ved at være i verden. Måske ophører du med ting, du plejede at gøre såsom at gå i byen eller lign. af frygt for, at du udsættes for endnu en voldtægt. Det kan for nogle blive svært at sove alene om natten. Du kan få mareridt og få en forringet søvnkvalitet.
Du kan få påtrængende erindringer om voldtægten. De kan vise sig som det, vi kalder “flashbacks”. Det er som en indre film, der trigges af noget, der minder om voldtægten. Det kan være noget, du ser, hører, lugter osv. som starter filmen og du kan føle, at det er som om det sker igen her og nu.
Det kan blive svært at koncentrere sig på samme niveau som før og måske føler du, at ting der plejede at være vigtige for dig har mistet betydning. Du kan opleve ligegyldighed og en tilstand af nærmest følelsesløshed.
Det er også naturligt at føle vrede og trang til at tage hævn på gerningsmanden. Vreden kan forskydes over på andre i dine omgivelser, som kan opleve at du er blevet mere irritabel end du var før.
Der kan også komme kropslige reaktioner i form af smerter, spændinger, svimmelhed. Det kan være svært at fortsætte et sexliv med din evt. partner. Lysten til sex kan blive mindre og det kan være svært at nyde det seksuelle samvær.
Den følelsesmæssige smerte kan blive så intens, at du får tanker om at gøre en ende på dit liv.

Der ses i enkelte tilfælde også paradoksale reaktioner efter voldtægt, hvor kvinden bliver mere aktiv seksuelt på måder, der er ukritiske og måske ligefrem risikable for hendes sikkerhed ligesom det også ses, at nogle prostituerer sig. Det kan ses som et forsøg på det, man kalder “reenactment”, som er svært at oversætte til dansk. Det er en ubevidst trang til at gentage traumet på en måde, hvor der er mere kontrol. Hvor offeret ikke længere er offer, men er den, der styrer slagets gang. Det øger desværre risikoen for endnu et overgreb og kan forstærke følelser af skam og ensomhed.

 

Psykologhjælp og Behandling

Hvis du har været udsat for voldtægt enten for nylig eller tidligere i dit liv, er der flere steder, du kan få hjælp.
I Danmark er der 10 Centre for seksuelle overgreb, spredt ud over landet. Find det, der ligger tættest på dig her, hvor du kan læse nærmere om deres tilbud. På centrene tilbydes et afgrænset antal samtaler med en psykolog. Nogle har brug for længere tids behandling. Her kan det være relevant at tale med en privatpraktiserende psykolog. Hvis voldtægten har fundet sted indenfor det seneste år, kan du få tilskud til udgiften hos en psykolog, som er tilknyttet sygesikringsordningen. Du skal bede din egen læge om en henvisning.
Hvis voldtægten har fundet sted for længere tid siden, kan du desværre ikke få tilskud, men skal betale selv.

 

Du er meget velkommen i min praksis. Jeg har arbejdet med traumer i mange år og har særligt kendskab til seksuelle overgreb. Du kan uforpligtende kontakte mig her.