Den mørke triade: psykopati, narcissisme og marchiavellisme

Den mørke triade blev første gang beskrevet af Paulhus, D. L. & Williams, K. M. i 2002 i en artikel i Journal of Research in Personality.
Begrebet den mørke triade omfatter 3 (heraf “triade”) personlighedstræk, nemlig narcissisme, psykopati og marchiavellisme. Disse 3 mørke træk i personligheden syntes i Paulhus og Williams undersøgelse at overlappe hinanden. Dog var der tale om det, vi kalder subkliniske niveauer. Dvs. personerne, der deltog i undersøgelsen opfyldte ikke til fulde kriterierne for hhv. narcissisme og psykopati (antisocial personality disorder). De havde nogle af disse mørke træk i markant større grad end blandt normalbefolkningen, men ikke i tilstrækkelig grad til at det kunne udløse en klinisk diagnose.

den-moerke-triade

 

Okay, hvad betyder så det? Hvorfor er det interessant?

Jo, forskerne fik tydeliggjort, at de mørke træk overlapper hinanden. Der synes at være tale om en separat familie af personlighedstyper, som adskiller sig fra mennesker, som vi er flest. Det er personer, der har tendens til at prioritere egne interesser over andres. De er selvcentrerede, manipulerende og udnytter andre mennesker og generes ikke af skyldfølelser og vejledes ikke af empati i deres valg af adfærd.
På klinisk niveau er der tale om 2 distinkte personlighedsforstyrrelser, nemlig narcissisme og psykopati (antisocial eller dyssocial personlighedsforstyrrelse). Men de har tilstrækkeligt meget tilfælles i deres tilgang til verden, til at det er værd at interessere sig for. Heldigvis er der forskere, der har undersøgt disse overlap nærmere.
De 3 mørke træk eller grupper af træk er:

Narcissisme

Egoisme, grandiose selvforestillinger, forventning om at blive behandlet som noget særligt, forfængelighed og behov for beundring.
Det er mennesker, der kun er optaget af egne behov og kun har brug for andre til at opretholde deres oppustede selvfølelse. De forventer, at andre ser op til dem, giver dem særbehandling og tilsidesætter egne behov, for at imødekomme deres. De ser andre menneskers prioritering af egne behov som krænkende og reagerer med vrede, når andre ikke kun stiller sig til rådighed med beundring og støtte.

Psykopati

Impulsivitet, hensynsløshed, afstumpethed, mangel på empati samt høj risikovilighed.
Disse mennesker har stort behov for spænding og er villige til at udsætte sig selv og andre for risiko, for at opfylde dette behov. Det diskuteres stadig, om de egentlig mangler empati eller om de faktisk er i stand til at leve sig ind i, hvordan deres adfærd påvirker andre, men blot er ligeglade med, at andre lider som følge deraf. Altså om de mangler vigtige færdigheder eller blot ikke prioriterer andres behov. Det kan tilføjes, at nogle psykopater ligefrem finder tilfredsstillelse ved at få andre til at lide, blive bange osv.

Marchiavellisme

Manipulerende, beregnende, kynisk tilgang til livet.
Opkaldt efter Niccolò Marchiavelli og hans filosofi og ikke en egentlig diagnose. Hans politiske filosofi gik i sin enkelthed ud på, at ethvert middel er tilladt, for at nå sit mål. I hans tilfælde at styrke sin magt som fyrste.
Dvs. hvis man ligger højt på dette træk, er man skruppelløs i sin stræben efter at nå sine mål. Man skyr ingen midler og tager ingen hensyn til andres følelser, behov, grænser eller sikkerhed.

 

Implikationer

Personer, der ligger højt på træk fra den mørke triade, vil generelt have store problemer med deres relationer til andre mennesker. Især til deres partner og børn, men ofte også til venner, kolleger, chefer og evt. medarbejdere. De kan ikke se ud over egne behov og påfører andre lidelse i deres bestræbelser på at opnå deres mål.
Det kan umiddelbart se ud som en uhensigtsmæssig strategi, som ikke fremmer individets muligheder for overlevelse og succes. Vi er jo sociale væsner, ikke?
Der er noget, der tyder på, at selvpromoverende strategier faktisk kan være effektive evolutionært. Men det kan jeg måske komme ind på i et andet indlæg.
Implikationerne for os, der ikke kun tænker på os selv, er at tage dette alvorligt. Mennesker, der vedvarende opfører sig på måder, som er i overensstemmelse med disse mørke træk, er ikke i stand til og ej heller interesserede i at varetage, endsige tage hensyn til andres behov, grænser eller følelser. De abonnerer på en helt anden tilgang til tilværelsen, spiller et helt andet spil end os andre. Og i det spil, er der kun én vinder!

 

Måske har du også lyst til at læse disse blogindlæg:

Er din kæreste eller date narcissist? Kend de 8 advarselstegn.

Livet med en narcissistisk partner.