Corona og PTSD: hvis du selv har PTSD

Coronakrisen kan forværre PTSD.
Mange med PTSD prøver at holde erindringer om deres traumer på afstand ved at distrahere sig selv. De arbejder mange timer ugentligt. De bruger meget tid på træning eller andre fritidsinteresser. De holder sig beskæftiget. Det holder de såkaldte genoplevelser lidt nede.

 

Kender du symptomerne på PTSD?

 

I denne tid, hvor mange arbejder hjemmefra eller er hjemsendt med løn eller har mistet sit job, kan det være umuligt at holde sig beskæftiget i samme grad som før. Det bliver sværere at distrahere sig selv og nemmere for erindringer om evt. traumer at trænge sig ind i ens bevidsthed. Hvis du har PTSD, kan du opleve, at du får flere flashbacks.
Nogle kan ty til andre måder at distrahere sig selv på. F.eks. selvskade, misbrug af alkohol eller stoffer.

 

 corona-isolation

 

 

Alarmberedskab

En anden måde, som coronakrisen kan forværre PTSD, er relateret til det, vi kalder alarmberedskab. Når man har PTSD, er ens alarmberedskab forhøjet. Det vil sige, at man føler sig på vagt. Som om man hele tiden skal holde sig parat, hvis der skulle ske noget farligt. Man kan have tendens til at blive let forskrækket og til at fare sammen. Det kan være svært at koncentrere sig og man kan opleve let vakt irritabilitet og problemer med at styre vrede følelser.
Under en nedlukning af samfundet, som den vi oplever dette forår, kan det for mennesker med PTSD give anledning til øget ængstelse og uro. De konstante påmindelser i nyhedsudsendelser og i medierne generelt om risiko, farlighed vedr. selve sygdommen og om konsekvenserne for vores økonomi, kan være vanskelige at håndtere, hvis man i forvejen har et forhøjet niveau af ængstelighed og føler sig mindre tryg i verden.

 

Måske er du også interesseret i:

Kompleks PTSD
Behandling af PTSD
Seksuelle traumer

 

Undgåelsesadfærd

En central del af PTSD er undgåelse. Da de traumatiske oplevelser var så ubehagelige, søger man at undgå at tænke på dem. Det kalder vi indre undgåelse. Det er undgåelse af tanker og følelser og kropsfornemmelser, der er knyttet til eller som kan udløse erindringer om traumerne.
Det bliver som ovenfor nævnt ofte sværere at undgå tanker om traumer, når man ikke holder sig beskæftiget.
Til gengæld bliver den ydre undgåelse forstærket i øjeblikket. Især hvis du som de fleste af os tilbringer mange flere timer hjemme end du plejer. Mange af de steder, situationer, mennesker, aktiviteter, som vækker angst hos dig, fordi de minder dig om dine traumer, bliver du nu ligefrem opfordret til at holde dig væk fra. Det kan for nogen føre til mindre angst. Men kun, hvis du føler dig tryg og i sikkerhed i dit hjem selvfølgelig.

 

Behandling

I dag findes effektive metoder til behandling af PTSD. To metoder har vist solid evidens, dvs. at de i grundige undersøgelser over mange år har vist, at de har effekt på PTSD. Det er EMDR og Prolonged Exposure. Du kan få behandling med Prolonged Exposure hos mig og læse om metoden på denne side.

 

Hvad kan du selv gøre

Indtil du får behandlet din PTSD, findes der en række strategier, du kan benytte, som kan gøre det lidt nemmere at håndtere flashbacks og ængstelighed. Jeg er ved at færdiggøre noget informationsmateriale om den type strategier og du vil snart kunne anskaffe dig det her på min side til en rimelig pris. Hvis du er interesseret i at få besked, når det er klart, kan du sende mig en mail. Så skriver jeg til dig, når jeg har skrevet det færdigt.