Psykolog Frederiksberg v/Malene Kaae

Moderne kognitiv adfærdsterapeut og psykolog med mange års erfaring

Jeg tilbyder:

  • individuelt tilrettelagt psykoterapi med udgangspunkt i dine specifikke ønsker og problemstillinger
  • supervision af psykologer på vej mod autorisation
  • supervision af andre faggrupper
  • undervisning/oplæg

 

Særligt fokus på behandling af psykiske traumer samt supervision og undervisning af personale, der arbejder med traumatiserede klienter.

 

Uddannet ved Københavns Universitet i 1998.

Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2001.

Uddannet i psykodynamisk psykoterapi ved personlighedsforstyrrelser ved IPPF 1999-2003.

Uddannet i kognitiv adfærdsterapi ved SAKT i 2004-2005.

Uddannet i narrativ terapi ved Narrativ Praksis i 2012-2014.

Uddannet mindfulness- og meditationsinstruktør i London og Lodeve ved Rigpa i perioden 2003-2010.

Fulgt kurser i Acceptance and Commitment Therapy siden 2007.

 

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt Psykologloven, som du kan læse mere om her.
Som medlem af Dansk Psykologforening følger jeg desuden De etiske principper for nordiske psykologer. Disse principper kan du læse om her.

Et vigtigt princip i både psykoterapi og supervission er tavshedspligten, som er med til at sikre et fortroligt og trygt rum, hvor du som klient kan tale frit om dine tanker, følelser og oplevelser vel vidende, at dette ikke bliver videregivet til andre uden dit samtykke.

Psykolog Frederiksberg v/Malene Kaae